Werkwijze

St OZO verdedigt inzichten die de wetgevene, de uitvoerende en de rechtsprekende macht tot betere bewakers maken van een bescherming  biedend familierecht.
Die inzichten zijn sinds 2007 verifieerbaar samengevat in een aantal duidelijke Do's en Dont's

In het kader van deze algemeen-belang-missie kan aan donateurs ondersteunng worden verleend, wanneer dat haalbaar en effectief is. Bijvoorbeeld in klachten- en bezwarenprocedures. De daarbij geboekte resultaten kunnen vervolgens ook in de rechtbank aan de orde worden gesteld.   

Het gaat dus niet om het geven van hulp maar om het bewerken van een andere manier van denken in de geledingen van de samenleving die zo hardnekklig lastig kunnen doen: de overheid (scholen, gemeenten), de helperswerelden van kinderbescherming en jeugdzorg, en de rechtbanken.

 

 

Meer informatie