Problematiek

St OZO bestrijdt allereerst het gebrek aan inzicht en vaardigheden dat wetgever, uitvoerder en rechtpsraak verhindert om een bescherming van het kind in de praktijk waar te maken.

Door hun gebrekkige inzicht schenden de mensen in deze deelgebieden juist dat wat zij claimen te verdedigen: het belang van het kind en van het gezin, en de rechten van de mens.

Gezinnen en kinderen worden  ondergeschikt gemaakt aan deze pretenties en claims: het belang van jeugdzorg en kinderbescherming en de rechter, prevaleert boven al het andere.

Meer informatie