Hall of Shame

Niet alleen door de rechter maar ook door klachten- en bezwarencommissies worden beslissingen genomen die in wezen schandalig zijn. 

Deze geanonimiseerde publicatie, met een aantal voorbeelden die hopelijk behalve tot ergernis vooral tot verbetering zullen leiden,  is onderverdeeld in: 

  1. Beschikkingen van rechtscolleges
  2. Beslissingen op klachten of bezwaren

Meer informatie