Do's en Dont's - vuistregels

Do 1     -  Bescherm gezinsrelaties tegen inbreuken...
                ... door wie dan ook

Do 2     -  De zorg voor de kinderen
                fifty-fifty over de ouders verdelen

Do 3     -  Aanvaard elke andere zorgregeling 
                die de ouders zelf troffen

Do 4     -  Twistpunten beslechten op basis van
                objectieve criteria

Do 5     -  Uitspraken handhaven via directe en parate
                executie

Don't 1 -  Geen bemoeienissen met het ouderschap 
                 (m.u.v. het strafrecht)

Don't 2 -  Niet in het verleden graven

Don't 3 -  Niet ingaan op beschuldigingen of verwijten

Don't 4 -  Geen discriminerende termen als
                 "omgang" en "hoofdverblijf" 

Don't 5 -  Geen eenzijdige wijzigings-verzoeken
                 in behandeling nemen

 


Folder met toelichting: zie tabblad Downloads

 

 

Meer informatie