Doelstelling

Het oogmerk van St OZO is het herstel van de gezinsautonomie.

 

Dat doel is bereikt wanneer het rechtsstatelijke wantrouwen in de zelfredzaamheid van gezinnen is opgeruimd, het vernietigende betuttelen is gestopt en het vertrouwen in ouders en kinderen is hersteld.

Zodat het gezin weer zelf, binnen de kaders van de wet, kan uitmaken hoe zijn leden zich gedragen en opstellen in de samenleving.

Meer informatie