Wetgevende Macht

De wetgevende macht stelt de wetten op waaraan alle burgers en rechtspersonen zicht hebben te houden.

In volgorde van belangrijkheid zijn de onderdelen van deze macht:

  1. Internationale Verdragen (Mensenrechten, Rechten voor het Kind) 
  2. Grondwet
  3. Nationale wetgeving
  4. Regels lagere overheden 

1.            Afkomstig van V.N   EU   en andere internationale organisaties
2 en 3.     Door de gekozen volksvertegenwoordiging (= Parlement = De Tweede Kamer)
4.            Provinciale en Gemeentelijke verordeningen

Meer informatie