Uitvoerende Macht

De uitvoerende macht is in handen van ambtenaren die worden aangestuurd vanuit de met de regering belaste partijen op ieder niveau.
In volgorde van belangrijkheid:

  1. Centrale Overheid (Ministeries)
  2. De Provinciale Overheden
  3. Gemeenten

 

Meer informatie