Bestuur

Dr Th. M. Nieuwenhuizen, Amsterdam  - voorzitter

Dhr A. Ross, Wijchen - secretaris

Drs R. Bijl, Almere - penningmeester 

Meer informatie