Wat doet Stichting Ouders Zonder Omgang

St. OZO verdedigt de gedachte dat een kind pas optimaal wordt beschermd als het primaat van het gezin waarin dat kind is geboren, wordt eerbiedigd.
Dit is ook de (verhulde) filosofie van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

In hun gezin voeden ouders en kinderen elkaar op. Zonder inmenging van buitenaf maar uiteraard binnen de kaders van de wet.
Deskundigen mogen adviseren wat zij willen, het gezin beslist.
Een scheiding past dit gezinsprimaat niet aan, ook niet wanneer stiefouders hun intrede doen. Daaarom zijn
eenzijdige beslissingen die het kind raken, ook dan uit den boze. 

De positie van het gezin moet tegenover elke ondermijning worden beschermd.
Dus ook
tegen uitholling van zijn positie door rechter of bemoeizorg of door leden van het gezin zelf.
 

Meer informatie