Kerst- en Nieuwjaarswensen

Voor Kerst 2016 en voor 2017 de beste wensen en bovenal vrije omgang met Uw (klein)kinderen

In objectieve zin is er niet veel plezierigs aan de wereld van vandaag. Parijs, Brussel, Nice, Berlijn...
Daar tegenover staat ons familieleven met ons gezin, onze intiemste kring met partner, kinderen en kleinkinderen.
En die kring is vaak gebroken, (klein)kinderen met wie geen omgang is. Het blijft maar pijn doen, vooral met Kerst en Nieuwjaar.

 

Mensen vergeten snel.
Van 1968 tot 1972 zijn er 364 vliegtuigkapingen geweest, waarbij vele met dodelijke slachtoffers. Dit leidde tot beveiligingsmaatregelen waar ook gewone burgers mee te maken kregen - zodat nu nog de braafste bezoeker aan De Tweede Kamer zich moet laten doorlichten alvorens hij/zij een volksvertegenwoordiger te zien, laat staan: te spreken, kan krijgen.
En na de vele decennia omgangsproblematiek kunnen we niet stellen dat de politiek het probleem opgelost of althans ingedamd heeft. Men is druk met het paard achter de wagen te spannen, of zelfs dat niet eens.

Maar er bestaat geen alternatief voor het tegen de klippen op blijven hopen op betere tijden.
Want hoop verloren, is alles verloren.

In die zin wenst het bestuur u manmoedig voor Kerstmis en het komende jaar veel inspiratie, goede moed en voorspoed toe.

Meer informatie