Onderzoek kindermisbruik

In de VS is in 36 staten door medici gemeld kindermisbruik onderzocht, met een vervolgonderzoek van ongeveer 2000 oude casussen.

Slechts in 15 procent van de gevallen bleek het misbruik of verwaarlozing op de juiste wijze te zijn geregistreerd.

En in de dossiers van oudere kinderen of van mishandelde of zwarte jongens werd over dit onderwerp veel minder opgetekend.

Het medisch circuit bleek daarmee niet zo'n goede graadmeter als verhoopt.

 

Een hint in die richting gaf ook Jan Dirk Sprokkereef,  op 28 september jl. op TV.

Deze man beantwoordt elke vraag altijd met hetzelfde brave riedeltje van goede bedoelingen - daarbij de vraag zelf ontwijkend - en ook nu weer deed hij zijn vaste, ontstellende uitspraak dar er jaarlijks in Nederland 125.000 kinderen worden misbruikt en dat deze onoverzienbare berg van leed stelselmatig onder de radar blijft.

Misschien klopt die uitspraak.

 

De 36 staten in de VS zullen samen gauw 150 miljoen inwoners tellen.

In Nederland is een vijfde of een zesde van de bevolking onder de 18 - dat zijn 3 miljoen minderjarigen - zodat één op de 24 kinderen en één op de 134 inwoners naar de norm van Sprokkereef worden misbruikt. In de onderzochte staten in de VS zou naar deze norm het aantal gevallen van misbruik circa 1,1 miljoen bedragen.

Toch zijn er slechts 2000 casussen nader onderzocht en de conclusie van dat onderzoek is dat de medische sector geen goede waarnemingen doet.

 

Als dat waar is, is het de vraag waar meneer Sprokkereef zijn feitenkennis vandaan haalde, want niet van de onbetrouwbare medische hoek die zo veel leed onder de radar onopgemerkt laten,

Geen journalist die ernaar vraagt.

Journalisten zijn net zo gek als het publiek dat zulke sprookjes voor zoete koek slikt.

Zorgen mensen slechter voor hun jongen dan dieren?

Is meer bemoeidruk van jeugdzorg dan een oplossing voor het probleem?

Of is jeugdzorg slecht nieuws voor de arme kindertjes? 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140926150418.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28Latest+Science+News+--+ScienceDaily%29

Meer informatie