Erkenning

Binnen OZO wordt sinds het prille begin de stelling verdedigd dat bemiddeling, deskundige hulp en juridisch geneuzel niet de oplossing van scheidingsproblemen zijn, maar veeleer de oorzaak ervan. Dat is nu wetenschappelijk bevestigd.

Eind mei 2014 werden de resultaten van onderzoek door de Carlos III Universiteit van Madrid gepubliceerd.

In de experimentele studie, in samenwerking met universiteiten in Florida en Texas, werd de rol van tussenpersonen bij interacties tussen overheid en burger onderzocht.

De conclusie was dat dergelijke tussenkomsten altijd leidden tot toename van corruptie, óók als de rol van de tussenpersonen in het experiment passief was en tot een minimum beperkt bleef.

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140527101354.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28Latest+Science+News+--+ScienceDaily%29

 

Deze negatieve dynamiek van de tussenpersoon is het meest zichtbaar in het familierecht, met zijn advocaten, bemiddelaars, rechters, kinderbeschermers, jeugdzorgers en deskundigen. En iedere nieuwe tussenpersoon verslechtert de prognoses nog meer.

In taxi-oorlogen en in de Midden-Oosten conflicten heeft bemiddeling nooit iets opgeleverd.

De recente schoonmakersstaking bij de Nederlandse Spoorwegen, waarbij werkgevers in de schoonmaak en verschillende vakbonden meezaten aan de onderhandelingstafel, is door al die derden niet gesmoord maar juist opgestookt.

 

Hier blijkt de universele geldigheid van DO nr 3: “Aanvaard elke regeling die de ouders zelf troffen”. Voor "ouders" dient dan het ,eer algemene "belanghebbenden" te worden gelezen.

Ofwel: weg met de pottenkijkers, buitenstaanders en bemoeials, laat de partijen met rust.

 

“Sociale waarheden” van dit type kunnen wel door een onderzoeker of denker (al dan niet bij OZO) worden ontdekt, maar dergelijke ontdekkingen zijn zelden revolutionair of nieuw.

Zo luidt een oud Russisch gezegde: “Als er twee vechten, moet je je koest houden” en een Nederlands gezegde: “Geen olie op het vuur gooien”.

In de Bijbel heet het (Spreuken 26:17): "Wie zich met een woordenstrijd bemoeit die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voortloopt". Ofwel: die kweekt agressie waar er geen was.

Wat de bedaardere vorm is van OZO's vinnige: "Probeer een dier maar eens een jong af  te pakken. Dan weet je het wel". 

 Kinderombudsman Marc Dullaert, de nieuwste nationale Zorro, is ook de nieuwste pottekijker.

Een nieuwe ramp en belemmering dus in de overbevolkte arena van kwezels die zich met man en macht tegen ouders en hun kinderen aan bemoeien.

Professor Gardner draait zich om in zijn graf.

Meer informatie