Tenslotte

Traditiegetrouw zal de penningmeester ook in het komende voorjaar wel weer een financieel overzicht opstellen en hopelijk zijn de dalende inkomsten niet meteen fataal nu de kosten sterk zijn gereduceerd. Aan u allen daarom met klem het verzoek om de donatie voor 2015 niet uit het oog te verliezen. Zoals u weet, is de automatische incasso uit kostenoverwegingen afgeschaft, wij zijn dus aan u overgeleverd, bij wijze van spreken.   Het goede nieuws, in crisisjaar 2015, is dat de bijdrage per donateur omlaag gaat naar 40 euro per jaar. Veel plezier op Oudejaarsdag en doe het kalm aan. Op uw gezondheid!         Colofon

 

webadres: www.stozo.nl            e-mail: info@stozo.nl   

 

Bank: NL76INGB0665548923 tnv St. Ouders Onder Omgang, Almere

 

Gewone post kan naar:              St. OZO    3412     6605 PN  Wijchen

Meer informatie