Het was ons ontgaan

Vernieuwing Jeugdzorg

U moet het ons vergeven, het was ons ontgaan. We hebben de laatste maanden vele berichten in het nieuws gezien  waarin de overgang van Jeugdzorg van nationale overheid naar de gemeenten beschreven wordt. De centrale vraag is: "Is er voldoende zorg ingekocht?" Daarover lezen wij in het NRC van 17 december 2014:

 Het is niet duidelijk of jongeren in Nederland die volgend jaar een beroep op de jeugdzorg doen, voldoende zullen worden opgevangen. Bovendien is door de grote tijdsdruk niets terechtgekomen van vernieuwing van de jeugdzorg zelf. Dat zegt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in een rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Wij vernemen hier dat er ook sprake was van vernieuwing van Jeugdzorg! Wilt u het ons vergeven, wij wisten dit niet. Benieuwd naar wat dit inhoudt lezen we naarstig verder. Het komt nog aan de orde in de laatste alinea:

De belangrijkste aanbeveling van het rapport is dat er een agenda moet worden gemaakt voor de inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg. Daarbij moet duidelijk worden vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wat een tegenvaller, wij snappen nog steeds niet wat nu de bedoeling is. Is het U duidelijk, laat het ons dan weten.

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/17/commissie-jeugdzorg-in-nederland-in-gevaar/

 

 

 

Meer informatie