Bij de jaarwisseling 2014-2015

Nog even en het opmerkelijke 2014 ligt alweer achter ons.
Het warmste jaar ooit - althans van de laatste honderd jaren of zo - met echte aardbevingen in Groningen, een heuse windmolenhysterie te land, ter zee en in de lucht, en de NOS die 17 december in teletekst over  "kabinet en constructieve oppositiepartijen" struikelde.
In Oekraïne rommelde het geweldig, Rusland bromde, IS roerde zich zorgwekkend in Koerdistan en omstreken, en delen van Afrika en van het Midden-Oosten liepen via sluip- en smokkelroutes leeg naar Europa.
De wereld was in rep en roer en dat blijft nog wel even zo.
 
In één van de laatste uitzendingen die Pauw en Witteman samen presenteerden, juichten de heren de Arabische lente nog hartstochtelijk toe: alles zou dan eindelijk toch goed komen.
Dat lachen en juichen is hun tot hun schande vergaan, maar daar doen de heren discreet het zwijgen toe.
Want als er één constante factor in Nederland, is dat wel de lollige, Hilversumse, disk-jockey manier waarop het nieuws wordt gebracht en gevolgd en becommentarieerd. En van waarde-oordelen wordt voorzien dus.
Zonder zelfkritiek en zonder schaamte.
Daarin zal 2015 geen verandering te zien geven, helaas.
 
Een soortgelijke achteloze manier van omgaan met het eigen vakgebied kleeft de familierechtspraak aan.
Daar komt van binnenuit niet gemakkelijk verandering in, en al helemaal niet als ook organisaties als OZO zouden ophouden zich druk te maken.
Verandering en vooral het civiliseren van het familierecht is in de eerste plaats een uitputtingsslag. Wie die strijd opgeeft, heeft in ieder geval verloren. Daarom gaan wij ook in 2015 zo goed mogelijk door met het zaaien van bedaarder denken en beschaafder methoden.
En vooral met het pleiten voor terughoudendheid bij inmenging in gezinnen door rechters en bestuurders en zorgvolk.
De gezinsautonomie mag ook en juist door hen niet worden geschonden of overgenomen.
Die mag en moet - binnen de speelruimte van de wet - alleen maar worden gefaciliteerd.
Al het andere of meerdere is boter aan de galg waaraan anders uiteindelijk de gehele samenleving komt te hangen.
Gezinnen kapot, alles kapot.
 
Een geweldig voordeel van de in 2014 begonnen gratis verspreiding van OZO-nieuws via e-mail, is dat zo de geabonneerde advocaten "technische" nieuwtjes uit het vakgebied panklaar en verifieerbaar krijgen gepresenteerd.
De achterliggende wens is dat op deze manier nieuwe, deskundige inzichten eerder hun weg naar de rechtszaal zullen vinden. Daardoor zullen de onoprechte, quasi-emotionele bedenksels van jeugdzorg vanzelf moeten wijken voor verstandige overwegingen uit de vrije en onafhankelijke wetenschappelijke hoek.
 
In het afgelopen jaar hebben wij, met veel vallen en opstaan, gewerkt aan herstel en herontwerp van de OZO-website.
Deze was - op de computer van de provider nota bene - gehackt, verbroddeld en kapot gemaakt, dus wij moesten wel wat.
Op dit moment is de nieuwe site bijna rond maar het optuigen daarvan met alle teksten die vroeger al waren verzameld, blijkt een hele klus.
Naar alle waarschijnlijkheid gaat echter de site per 1 januari as. in de lucht, zij het dan wellicht nog niet geheel tot in de randjes en puntjes bijgewerkt. Daarom het verzoek aan bezoekers om missers te melden en om altijd welkome suggesties voor verbetering te doen. 
 
Met de moed der wanhoop en in de absolute zekerheid dat elk alternatief slechter is, zullen wij dus ook in 2015 bezig blijven om in het familierecht de lammen te doen lopen, de blinden te doen zien en de doven te doen horen.
 
Het bestuur wenst u gelukkige en zalige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuw jaar, waarin voor u dan hopelijk ook nog wat te lachen en te vieren valt.
 

Meer informatie