Struisvogelpolitiek en Gezondheid

In de late jaren zeventig was het heel modern en heel feministisch om uit te roepen: "Moet je dan om de kinderen bij elkaar blijven?". Heel lang hebben de echo's daarvan doorgeklonken in het werk en de opvattingen van wetgevers en rechtsprekers... en dat doen zij nog.

Dat is niet zo verstandig nu uit onderzoek is komen vast te staan dat gelukkige stellen veel gezonder zijn dan ongelukkige. Die leven dus inderdaad nog lang en gelukkig. En om conflicten te beslechten, bedienen zij zich vaak, zo is gebleken, van een soort van struisvogelpolitiek.

Dus niks herbeleven, niks oorzaken zoeken in een verleden, niks zoeken van wie wat wanneer deed of naliet, niks uitpraten van meningsverschillen, geen regressietherapie, maar gewoon: laten rusten. Van onderwerp veranderen, vergeten en vergeven.

 

Dat is wat anders dan de, toch al twijfelachtige, therapeutische praktijk van hulpverlener/pedagoog Van Rees, die slachtoffers van verkrachting meende te moeten helpen door hen die verkrachting te laten herbeleven. De pedagoog offerde zich daarbij op voor de daderrol, zelfs eenmaal onder het toeziend en instemmend oog van kinderrechter professor... Jaap Doek.

Van Rees werd veroordeeld, zoals hij dat al eerder was geweest, maar heer Doek schijnt zich nooit van hem te hebben gedistantieerd.

In de ouderwereld is Doek bekend als voorstander van de door ouders en kinderen zo gehate praktijk van het familierecht die in wezen de teloorgang van een der ouders beoogt.

Op de OZO website staan de links naar de artikelen waaraan hier werd gerefereerd en naar meer ontnuchterende en leerzame verhalen over het rijk de fabelen. Het donkere winterseizoen met lijdzaam lange leesavonden staat per slot van rekening weer voor de deur.

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130701172106.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130703101607.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29

 

http://www.skepsis.nl/sdp-1999.html

Meer informatie