Wetgevende Macht

De wetgevende macht stelt de wetten op waaraan alle burgers en rechtspersonen zich hebben te houden.

In volgorde van belangrijkheid zijn de onderdelen van deze macht:

  1. Internationale Verdragen (Mensenrechten, Rechten voor het Kind) 
  2. Grondwet
  3. Nationale wetgeving, m.n. het Burgerlijk Wetboek
  4. Regels van de lagere overheden 
  5. Eigen regelingen van scholen, beroepsgroepen, ...

1.            Afkomstig van V.N   EU   en andere internationale organisaties
2 en 3.     Door de gekozen volksvertegenwoordiging (= Parlement = De Tweede Kamer)
4.            Provinciale en Gemeentelijke verordeningen

 

Meer informatie