Uitvoerende Macht

De uitvoerende macht is op alle niveaus in handen van de regering. Deze wordt gecontroleerd door een parlement dat ook de wetgeving vastlegt.
Er zijn verscheidene niveaus waarop dat is uitgewerkt:

  1. Centrale Overheid: De Regering, verdeeld over Ministeries
    Controle en wetgeving door: De Tweede Kamer
  2. Provinciale Overheid: Gedeputeerde Staten met een aantal taakgebieden
    Controle en wetgeving door: De Provinciale Staten
  3. De Gemeenten: Colleges van Burgemeester en Wethouders (portefeuillehouders)
    Controle en wetgeving door: De Gemeenteraad

Verder zijn er waterschappen, een relict uit oude tijden, en instanties en organisaties die binnen de wet eigen regelingen hebben opgesteld waaraan zij zijn gebonden.
Voorbeelden daarvan: Scholen, GGZ, GGD, Bureaus Jeugdzorg etc.

Meer informatie