Machten

Elke moderne, democratische staat is georganiseerd naar het model van de Trias Politica

In dat model is de staatsmacht verdeeld over drie onderdelen:

  1. de wetgevende macht
  2. de uitvoerende macht en de
  3. rechtsprekende macht

Meer informatie