Contact

Via e-mail:            info@stozo.nl
Via telefoon:         06-22176871 (werkdagen tussen 19.00 tot 21.00)
Reguliere post:      in overleg. 

Sinds de oprichting is de donateursbijdrage 60 Euro per jaar geweest.
Door verzending van OZO-nieuws via e-mail en andere besparingen
bedraagt deze miv 2015 40 euro per jaar.

Graag overmaken naar:

    Bankrekening   NL76INGB0665548923
                   tnv   St. Ouders Zonder Omgang 

 

Acquisitie en niet-gerelateerde post worden niet op prijs gesteld.

 

Meer informatie